Prawo Energetyczne uchwalone w Polsce w roku 1997 nakłada obowiązek realizacji zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania energią także dla wentylacji i klimatyzacji . Wiąże się to z optymalizacją wykorzystania paliw pierwotnych, ale wymaga również działań związanych z ograniczeniem zużycia przetworzonych nośników energii i poprawą sprawności wszystkich ogniw przetwarzania paliw naturalnych na nośniki energii użytkowej. Dlatego też energia odpadowa powinna być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Taką możliwość stwarzają przemysłowe i komunalne układy wentylacyjne i klimatyzacyjne. W grudniu 2002 roku wprowadzono przepisy prawa obligatoryjnie nakazujące stosowanie odzysku ciepła dla takich systemów o wydajności powyżej 10.000 m3/h . Jednak na rynku oferowane są także urządzenia przeznaczone dla mniejszych obiektów oraz domków jednorodzinnych. Zapotrzebowanie na odzysk ciepła i poprawę własności powietrza w mieszkaniach skłoniło wielu producentów do zaoferowania urządzeń o bardzo małej wydajności, mających zastosowanie w poszczególnych lokalach budynków wielorodzinnych. Minirekuperatory mogą być montowane na stałe w ścianach i nie wymagają dodatkowych kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze.
Zainteresowanie centralami nawiewnowywiewnymi z odzyskiem ciepła związane jest także z istotną poprawą jakości klimatu w pomieszczeniach budynku i rozwiązaniem problemu zawilgocenia ścian czy powstawania na nich pleśni lub grzybów, przy niesprawnej wentylacji grawitacyjnej. Często okazuje się, że koszt wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i rezygnacja z tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, zamiast jej modernizacji, jest wyraźnie niższy niż zawsze problematyczne usprawnianie wentylacji.
Po uwzględnieniu wszelkich parametrów wentylacji związanych z budynkiem i jego przeznaczeniem, głównym kryterium wyboru urządzeń do odzysku ciepła wentylacyjnego jest zapotrzebowanie energii – koszty eksploatacji i racjonalizacja zużycia energii. Urządzenia oceniane są ze względu na sprawność wymiennika ciepła oraz efektywność odzysku ciepła lub zminimalizowanego przyrostu entropii. Koszt samego wymiennika powinien być mały w stosunku do kosztów całej centrali nawiewno-wywiewnej. Najmniejsze koszty eksploatacyjne mają centrale z wymiennikiem obrotowym (wysoka sprawność). Koszty eksploatacji wymienników płytowo-krzyżowych i krzyżowo-przeciwprądowych są zbliżone

Top