kW a kotły

Kotły parowe i wodne od mocy 50 kW wymagają uprawnień eksploatacyjnych np.
SPE G2/E lub SEP G2/E zależnie od organu, który je wydaje.
Tym samym podlegają pod Dozór Techniczny, który wykonuje okresowe badania, czy kocioł jest bezpieczny w eksploatacji. Częstość badań określa Dozór i jest uzależniona od wielkości kotła ( kotłowni), typu i jego stopnia zużycia.
Reguluje to np. RRM z 16 .03.1998 (wymagania kwalifikacyjne) i drugie rozporządzenie o urządzeniach podlegających pod dozór.( nie pamiętam nr-u). Do posiadania kotła nic nie trzeba. Ale potrzeba do samodzielnej: obsługi, konserwacji, remontów, montażu kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe płynne i gazowe.
I tak:
1. do kotłów na paliwa staÅ‚e, pÅ‚ynne i gazowe z napiÄ™ciem > 24 V – Åšwiadectwo Kwalifikacyjne E1 (upr. elektryczne eksploatacyjne),
2. do kotłów parowych i wodnych na paliwo gazowe – Åšwiadectwa Kwalifikacyjne E3 i D3 (upr. gazowe eksploatacyjne i dozorowe).
3. do kotłów parowych i wodnych na paliwa staÅ‚e pÅ‚ynne i gazowe o mocy > 50 kW – Åšwiadectwa Kwalifikacyjne E2 i D2 (upr. cieplne eksploatacyjne i dozorowe).

4. do urzÄ…dzeÅ„ elektrotermicznych z napiÄ™ciem > 24 V – Åšwiadectwo Kwalifikacyjne E1 i D1 (upr. elektryczne eksploatacyjne i dozorowe). JeÅ›li moc > 50 kW, to nie wiem czy trzeba coÅ› jeszcze dodatkowo, bo takimi nie zajmujÄ™ siÄ™.
ale dla wyjaÅ›nienia. Każda kotÅ‚ownia nawet najmniejsza podlega przepisom wg. UDT. Rzecz w tym, dla jakich celów kotÅ‚ownia bÄ™dzie użytkowana. Aby żyć zgodnie z przepisami należy zgÅ‚osić siÄ™ do UDT, w celu dokonania odbioru, a na pewno gdy nie jesteÅ› pewny czy Twój instalator posiadaÅ‚ odpowiedniÄ… wiedzÄ™ aby zmontować kotÅ‚owniÄ™. Inspektor UDT to niestety urzÄ™dnik który czÄ™sto nie posiada wiedzy na temat montażu kotÅ‚owni – takie życie, takie przepisy a i tak Twoja odpowiedzialność.
Nawet maÅ‚e urzÄ…dzenie nieprawidÅ‚owo podÅ‚Ä…czone może być groźne w użytkowaniu. Jeżeli zamierzasz użytkować kocioÅ‚ dla celów gospodarczych, użytkowoÅ›ci publicznej to koniecznie zgÅ‚oÅ› siÄ™ do UDT. Zgodnie z przepisami, kocioÅ‚ taki może być eksploatowany wyÅ‚Ä…cznie przez osoby uprawnione. Oznacza to, że podczas kontroli Inspekcji Pracy lub BHP padnie pytanie kto obsÅ‚uguje kocioÅ‚ – kto go wÅ‚Ä…czyÅ‚. Tak jak pisaÅ‚em nawet jeżeli jesteÅ› wÅ‚aÅ›cicielem musisz mieć uprawnienia do eksploatacji kotÅ‚a, jeżeli chcesz zlecić to pracownikowi który nie posiada uprawnieÅ„ ale on to bÄ™dzie obsÅ‚ugiwaÅ‚ pod twoim nadzorem, to musisz posiadać uprawnienia dozorowe. Innym najlepszym rozwiÄ…zaniem jest podpisanie z firmÄ… serwisowÄ… umowy na konserwacjÄ™ i obsÅ‚ugÄ™ kotÅ‚a. Umowa taka z odpowiednimi obostrzeniami chroni CiÄ™ od pewnej odpowiedzialnoÅ›ci.


Od dwóch lat wskazuje w różnych organach i instytucjach na brak współpracy takich instytucji jak UDT i Nadzór Budowlany. W naszych przepisach jest luka która umożliwia użytkowanie kotła każdej mocy bez odbioru. Dopóki ktoś się sam nie zgłosi do UDT to ta instytucja nic o kotle w danym obiekcie nic nie wie. Znam wiele kotłów po kilkaset kilowatów które pracują bez odbioru. Dzieje się tak gdyż użytkownik obiektu uzyska odbiór końcowy obiektu bez odbioru kotłowni, nie ma wymogu odbioru kotłowni aby uzyskać odbiór obiektu.
Znam przedszkole z mocÄ… zainstalowanÄ… ok 150 kW prowadzone przez siostry zakonne, gdzie brak jakiegokolwiek nawiewu i oczywiÅ›cie bez odbioru, a siostry jeszcze kratki wentylacyjne pozaklejaÅ‚y taÅ›mÄ…, bo dmuchaÅ‚o – zasysaÅ‚o nimi powietrze do spalania. W takich wypadkach należy bezzwÅ‚ocznie doprowadzić do stanu jak najbardziej bezpiecznego, i dla wÅ‚asnego spokoju zgÅ‚osić pisemne powiadomienie do Straży Pożarnej, Policji lub Straży Miejskiej-Gminnej. Tylko takie dziaÅ‚anie zabezpiecza nas serwisantów przed odpowiedzialnoÅ›ciÄ…. Niestety serwisant nie ma żadnego prawa aby cokolwiek wyÅ‚Ä…czyć, odÅ‚Ä…czyć lub odciąć. Wypisanie protokoÅ‚u nie chroni serwisanta klimatyzacji, poza sumieniem, wÅ‚aÅ›ciciel może nie zrozumieć opisu, o innych nic nie wiedzÄ…cych o stanie rzeczy nie wspomnÄ™. a nie skarżyć siÄ™, że serwis nie może nic zrobić,
urządzenie ma pracować zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta,
a jeszcze nie spotkałem producenta który pisze o użytkowaniu kotła w pomieszczeniu nie wentylowanym

co do obsługi kotłów o mocach 50 kW i więcej,
osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu takiego kotła powinna mieć,
jak to ładnie jest ujęte,

świadectwo kwalifikacji E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,
czyli uprawnienia eksploatacyjne,

w przypadku gdy nie posiada dodatkowo uprawnień dozorowych, to potrzebna jest dodatkowo osoba posiadająca takie uprawnienia,
w żadnym przypadku w Twojej sytuacji nie jest potrzebna jakaś umowa z UDT,
z resztÄ… oni nie sÄ… od takich rzeczy,
w jaki sposób zrealizujesz obsługę kotła, czy to będziesz Ty, czy osoba lub osoby opłacane przez Ciebie,
nie jest ważne,
ważne jest to, żeby ktoś zajmujący się tym kotłem miał odpowiednie uprawnienia,

Posted on: December 23, 2012, by : klimatyzacja