oddymianie

Prawda jest taka że wentylacja strumieniowa jest nieszczęściem które ktoÅ› w naszym kraju postanowiÅ‚ nazwać “wentylacjÄ… oddymiajÄ…cÄ…”. System ten w żadnym wypadku nie może być tak nazwany, a co najwyżej jest to system kontroli dymu. Co do jego skutecznoÅ›ci można dyskutować (raczej jest mizerna), ale obecne trendy sÄ… takie żeby projektować, symulować i wykazywać że jest ok. Przy czym wiÄ™kszość projektantów od razu zakÅ‚ada że zastosowanie wentylacji strumieniowej nie pozwala na zwiÄ™kszenie dÅ‚ugoÅ›ci drogi ewakuacyjnej w garażu, bo wie że systemy tego typu nie zapewniÄ… wÅ‚aÅ›ciwego poziomu bezpieczeÅ„stwa. Rodzi siÄ™ zatem pytanie dlaczego wentylacja strumieniowa speÅ‚nia wymagania paragrafu mówiÄ…cego o koniecznoÅ›ci zapewnienia oddymiania przestrzeni garażu a zarazem nie speÅ‚nia wymagaÅ„ umożliwiajÄ…cych powiÄ™kszenie dÅ‚ugoÅ›ci drogi ewakuacyjnej, mimo że przepis dopuszcza takie zwiÄ™kszenie??? Raz jest ok a chwilÄ™ później już nie? Czas wentylacji strumieniowej prÄ™dzej czy później siÄ™ skoÅ„czy i nastÄ…pi odwrót w kierunku SUG wodnych, jako urzÄ…dzeÅ„ które realnie walczÄ… z pożarem, ograniczajÄ… jego moc i powierzchniÄ™, a nie stwarzajÄ… pozorów podniesienia poziomu bezpieczeÅ„stwa. Porozmawiajcie ze strażakami którzy mieli okazje gasić pożary samochodów w garażach podziemnych, czy to z jetfanmi czy bez nich. BiorÄ…c pod uwagÄ™ czas dojazdu i rozpoczÄ™cia dziaÅ‚aÅ„ gaÅ›niczych, który zwykle przekracza 15 min, które jest symulowane, można on razu stwierdzić że to co wychodzi z symulacji ma siÄ™ nijak do rzeczywistoÅ›ci. chcÄ™ podkreÅ›lić, że nasze polskie przepisy watunków technicznych sÄ… żle napisane i źle interpretowane przez projektantów, bo: wprowadziÅ‚y dla garaż wymóg stosowania samoczynych urzÄ…dzeÅ„ oddymiajÄ…cych zamiast instalacji mechanicznego oddymiania, a to jest co innego!!! Bo samoczynna klapa dymowa w suficie speÅ‚nia już wymóg przepisu par.277 ust.4 ale nie speÅ‚ni wymogu par.270 ust.1. oraz zdrowego rosÄ…dku i bezpieczeÅ„stwa ekip PSP. Tylko rzetelna analiza CFD pozwala wysnuć wnioski czy droga ewakuacji może być wydÅ‚użona czy nie. Tutaj nie ma wyroczni!!! ale niestety pole do nadurzyć jest i byÅ‚o ogromne, przed czym od zawsze przestrzegaÅ‚em i proszÄ™ o ostrożność! Od wentylacji struminiowej sie nie odchodzi robi sie coraz powszechna zmieniÅ‚e siejednak cele jakiej siÄ™ jesj stawia . Wentylacja strumieniowa w głównym stopniu przeznaczona jest do wspomagania dziaÅ‚aÅ„ ekip ratowniczych poprzez usuwanie cipÅ‚a i dymu a przez to zapewnienie strefy wolnej od dymu w celu uÅ‚atwienia dostepu ekipom ratowniczym dostepu do miejsca pozarów (np 70% powieszchni wolnej od dymu).
Zapewnienie ochrony drogi ewakuacji z każdego punktu garazu wymagało by duzej iliści szachtów wywiewych i bardzo dużej ilości rewersyjnych wentylatorów co praktyczniwe w wielu garazach jest nie wykonalne. Dlatego tez w praktyce w przypadku zastosowania systemu wentylacji przepływowej , wymuszajacej przemieszczanie sie dymu w kierunku otworów (szachtów) wyciągowych system powinien uwzglednić odpowiednia zwłoke czasową  wentylacje Warszawa, umozliwiajaca opuszczenie użytkownikom obiektu rejonu bezpośredni przyległego do źródła pozaru.
Kto nawarzyÅ‚ sobie piwo, ten bÄ™dzie je musiaÅ‚ je wypić- tylko z tzw. “odroczonym terminem pÅ‚atnoÅ›ci”, bo prawda zawsze wychodzi na jaw, bo jest obiektywna.

Posted on: June 7, 2012, by : klimatyzacja