freony

Z EPEE jest nierozłącznie związany  w Brukseli walczy o interesy branży. W poprzednich latach jego zaangażowanie koncentrowało się w pierwszym rzędzie na fluorowych czynnikach chłodniczych i klimatyzacji, których przyszłość została postawiona i w pewnym stopniu w dalszym ciągu stoi pod znakiem zapytania. Przede wszystkim zajęto się rozporządzeniem EU-VO 2037/2000, które reguluje wycofywanie czynników z grupy CFC i HCFC, a także, co jest aktualne, rozporządzenie w sprawie gazów fluoropochodnych 842/2006, które kładzie nacisk na szczelność instalacji klimatyzacji i na fachowość personelu obsługującego.
Tutaj EPEE grało kluczową rolę, jako że całkowity zakaz czynników z grupy HCFC mógłby być nie do zniesienia dla branży, gdyż substancje alternatywne nie dla każdego zastosowania i każdego typu urządzenia są do dyspozycji. Friedrich Busch twierdzi: „Wszystkie czynniki chłodnicze, czy to chodzi o HCFC, czy o tzw. czynniki naturalne jak CO2 lub amoniak, mają swoje prawo do istnienia. W pierwszym rzędzie powinno się rozpatrywać efektywność energetyczną instalacji, gdyż ta w sposób ostateczny wpływa na emisję CO2. Redukcja tej emisji leży nam w EPEE na sercu. Stąd założyliśmy sobie, że rozporządzenie n/t gazów fluoropochodnych zwraca uwagę na szczelność instalacji, a nie tylko na zakaz stosowania czynników HCFC. Czynniki z tej grupy są w wielu przypadkach przynajmniej dotychczas najbardziej efektywnymi czynnikami.”

EPEE walczy jednakże także na całkiem innych frontach. Można tu wymienić przykładowo nową plakietkę Eco dla pomp ciepła, która jest przydzielana od grudnia ostatniego roku. Chodzi tu o wyróżnienie szczególnie efektywnych, napędzanych elektrycznie lub ogrzewanych gazem pomp ciepła dla potrzeb ogrzewania, o mocy cieplnej do 100 kW, które opcjonalnie mogą być stosowane do przygotowania ciepłej wody użytkowej lub do chłodzenia.
Rynek klimatyzacji w dziedzinie pomp ciepła eksplodował w ostatnim roku na skutek rosnących kosztów energii i deficytu ropy naftowej. Pompy ciepła stanowią tu skuteczne rozwiązanie, które ponadto powoduje znaczne obniżenie emisji CO2. Studia przeprowadzone przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA) potwierdzają, że możliwe jest obniżenie światowej emisji CO2 o 6% przy zwiększeniu ilości pomp ciepła o 30%. EPEE zaangażowało się we wprowadzenie odznaczenia Eco Label i współpracowało przy stawianiu wymagań klimatyzacji do spełnienia przez pompy ciepła dla uzyskania tego odznaczenia. Należą do tego także czynniki chłodnicze. Tak więc potencjał efektu cieplarnianego (GWP) dla zastosowanego czynnika chłodniczego nie może przekraczać wartości 2000, co oznacza, że np. R407C, najczęściej stosowana substancja spełnia wymagania Eco Label.

Posted on: January 2, 2012, by : klimatyzacja