klimatyzacja

Koncepcja klimatyzacji wykorzystuje nowego rodzaju belki chłodzące dające możliwość wykonania szybkich zmian aranżacji powierzchni, a więc przy zmienionych obciążeniach cieplnych i wentylacyjnych. Daje to możliwość swobodnego rozmieszczania w strefach „open-space” pokoi biurowych oraz wydzielania innych przestrzeni w budynku w zależności od wymagań najemcy.  Szeroko pojęta elastyczność jest jednym z największych wyzwań dla nowoczesnych budynków biurowych. W praktyce, systemy klimatyzacyjne powinny być bardziej adaptowalne wobec zmian środowiska pracy bez konieczności zmian w projekcie budynku.
Adaptowalność przestrzeni biurowej jest jednym z kluczowych wymagań na przykład przy projektowaniu systemu belek chłodzących. Technologia musi zapewnić łatwą zmianę przestrzeni biurowej w celu utworzenia sal konferencyjnych lub pomieszczeń pracy zespołowej. Dodatkowo warunki komfortu  klimatyzacji(tj.: temperatura, prędkość powietrza, przepływ powietrza w strefie pracy) powinny być w sposób łatwy nastawiane według indywidualnych oczekiwań – w celu zapewnienia satysfakcji użytkownika klimatyzacji.
Dzięki szerokiemu zakresowi pracy adaptowalnych belek chłodzących przepływ powietrza, moc chłodnicza oraz zasięg wiązki powietrza są dostosowywane do nowych wymogów (po zmianie aranżacji). Przy możliwości nastaw przepływu powietrza możemy regulować ilość powietrza świeżego, jego temperaturę oraz stopień indukcji, a tym samym wpływać na jakość klimatu w pomieszczeniu. Zwykle jest to np. wymogiem przy zmianie biura na salę konferencyjną.
W przypadku umieszczenia ścianki działowej w pobliżu belki chłodzącej oraz strefy pracy musimy zweryfikować prędkość powietrza w celu uniknięcia przeciągu. Ilość powietrza zewnętrznego to 25% ilości powietrza recyrkulowanego. Najlepszą regulacją prędkości w strefie pracy jest kontrola ilości powietrza indukowanego przez belkę, co zapewnia system . Regulacja taka odbuwa się całkowicie po stronie obiegowej powietrza i nie wpływa na hydraulikę sieci kanałów.
Dzięki wspomnianym rozwiązaniom system klimatyzacji pozwala użytkownikom na uzyskanie większej satysfakcji dzięki zapewnieniu nastawy warunków według indywidualnych potrzeb.

Posted on: January 1, 2012, by : klimatyzacja