centrale wentylacyjne

Analiza rynku urządzeń wentylacyjnych pozwala na rozróżnienie podstawowych grup urządzeń aktualnie stosowanych do odzysku ciepła w układach wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej. Należą do nich:
● płytowe krzyżowo-prądowe wymienniki ciepła;
● obrotowe, regeneracyjne wymienniki ciepła ;
● wymienniki ciepła z układem pompy ciepła;
● wymienniki ciepła z pośrednim układem glikolowym;
● wymienniki ciepła z rurkami cieplnymi .

W małych centralach wentylacji rekuperacyjnych najbardziej popularne jest rozwiązanie pierwsze, ze względu na małe rozmiary i prostą konstrukcję wymiennika. Wymienniki takie wykonuje się z płytek aluminiowych, płytek poliwęglanowych lub płytek plastikowych, ewentualnie papierowych pokrytych odpowiednią substancją powlekającą . Wymiennik krzyżowy aluminiowy ma największą sprawność w porównaniu z innymi materiałami, lecz jest także najdroższy. Sprawność takich wymienników wentylacji jest w granicach 60÷80%.
Na rynku można znaleźć wiele rozwiązań technicznych małych central wentylacyjnych z wymiennikami ciepła. Na rysunku 1 i 2 przedstawiono dwa przykładowe schematy takich central z wykorzystaniem wymienników ciepła: krzyżowego i rotacyjnego.

Nasuwa się z powyższego wniosek, że poddany badaniom krzyżowy wymiennik ciepła może być wykorzystany w rekuperacyjnych centralach wentylacyjnych. Jego sprawność temperaturowa kształtuje się powyżej 60% dla strumienia przepływającego powietrza mniejszego od 400 m3/h. Dla większych strumieni przepływającego czynnika (większa prędkość), przy takich gabarytach wymiennika, jest zbyt krótki czas kontaktu i wymiany ciepła między powietrzem usuwanym i dostarczanym. Efektywność temperaturowa montaż wentylacji kształtuje się tutaj na poziomie 45÷55%. W trakcie badań zwrócono również uwagę na zapewnienie warunków odizolowania strumieni powietrza wymieniających między sobą ciepło. Podstawą jest staranne wykonanie wymiennika oraz odpowiednie odizolowanie komór powietrza usuwanego i dostarczanego przez wentylację.

Posted on: January 1, 2012, by : klimatyzacja