skropliny w klimatyzacji

Odparowywanie skroplin w małych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacji realizowane jest na wiele sposobów. Najważniejszą kwestią jest niedopuszczenie do niekontrolowanych wycieków, które źle wpływają na opinią o urządzeniu klimatyzacyjnym, a także o serwisie obsługującym dane urządzenie klimatyzacyjne. W najgorszym wypadku taki wyciek może spowodować zwarcia, a nawet pożary. Poniżej przedstawiano kilka stosowanych rozwiązań.

Najprostszym sposobem jest umieszczenie na sprężarce pojemnika, w którym pod wpływem ciepła pochodzącego ze sprężarki wilgoć jest odparowywana. Jest to rozwiązanie nadające się jedynie do urządzeń klimatyzacyjnych , w których mamy bardzo małe ilości skroplin. Stosowane jest niemal wyłącznie w urządzeniach domowych.
     Kolejne rozwiązanie jest podobne do pierwszego, z tym że wykorzystuje ciepło przegrzania na rurce tłocznej za sprężarką. Z rurki wykonywana jest pętla umieszczana w pojemniku na skropliny. W przypadku urządzeń z dużą ilością skroplin to rozwiązanie może nie nadążać z odparowaniem, co może spowodować wycieki wody na zewnętrz urządzenia.
Niektórzy stosują mechaniczny czujnik poziomu skroplin w klimatyzatorze, który załącza i wyłącza grzałkę. Największą wadą tego rozwiązania jest zawodność samego czujnika. Rozwiązanie takie jest wypierane przez samoregulujące grzałki

Posted on: January 1, 2012, by : klimatyzacja